ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε στοιχεία που αφορούν στην εξέλιξη των πωλήσεων/κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα…

Τη συμβολή του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ) στη βελτίωση της λειτουργίας των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα στον περιορισμό της γραφειοκρατίας, αναδεικνύει μεταξύ…