Κυριακή, 26 Μαΐου

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών -χρηστών -μελών που συλλέγονται από το biznow.gr κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών και των σελίδων του.

Η παρούσα σύμβαση δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των επισκεπτών /χρηστών /μελών του biznow.gr και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή/και την ιδιοκτησία του biznow.gr

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το biznow.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης /χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του biznow.gr στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ SITE

Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στην ιστοσελίδα biznow.gr χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Θα χρειαστούν προσωπικά δεδομένα (όνομα, e-mail) μόνο αν κάποιος επιθυμεί να γίνει μέλος ή εάν επιλέξει να λαμβάνει ενημερωτικά e-mails.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ– e-NEWSLETTERS

Για την εγγραφή των επισκεπτών – χρηστών – μελών σε ορισμένες από τις υπηρεσίες του biznow.gr και στις λίστες παραληπτών (mailing lists) των Ενημερωτικών Δελτίων (newsletters) του biznow.gr ζητούνται τα εξής στοιχεία: E-mail. Το biznow.gr μπορεί να διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών για την αποστολή και άλλων μηνυμάτων ενημερωτικού ή οικονομικού χαρακτήρα εκτός αν ο παραλήπτης δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους.

Ο παραλήπτης των Newsletters μπορεί να διαγραφεί από το αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις αρκεί να επισκεφτεί τη διεύθυνση www. biznow.gr και να επιλέξει τη διαγραφή του. Το biznow.gr μπορεί να διαγράψει οποιονδήποτε παραλήπτη αναιτιολόγητα.

COOKIES

Το biznow.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη ορισμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του. Τα συγκεκριμένα αρχεία (cookies) χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες/σελίδες του biznow.gr και για στατιστικούς λόγους ή λόγους marketing και μόνο.

ΔΕΣΜΟΙ (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ (WEB SITES)

Στις σελίδες του biznow.gr μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται και μια συλλογή διευθύνσεων και συνδέσμων προς άλλες ιστοσελίδες ή δικτυακούς τόπους. Ως εκ τούτου λόγω και του όγκου των σχετικών δεδομένων, το biznow.gr δεν ελέγχει την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων στα οποία παραπέμπει μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Το biznow.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες αυτών των ιστοσελίδων ή/και των σελίδων στις οποίες παραπέμπει ή συνδέεται με αυτές καθ’ οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το biznow.gr διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο Αρχές.

Το biznow.gr διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο χρήστης -μέλος αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, οικονομικούς και φορολογικούς.

Ο χρήστης-μέλος μπορεί να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα (στοιχεία επικοινωνίας) προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του.

Επισκέπτες /χρήστες του biznow.gr που είναι ανήλικοι έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους και δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανήλικους το biznow.gr διαγράφει τις σχετικές πληροφορίες.

Το biznow.gr και ειδικότερα το τμήμα marketing είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που εσείς έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς, οικονομικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών του.