ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: seve

Με Μνημόνιο Συνεργασίας, μεταξύ του Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ) και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, για την προώθηση της εξωστρέφειας, εγκαινιάστηκε η Πελοπόννησος…

Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του ΣΕΒΕ-ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ για θέματα απασχόλησης και στενότερης διασύνδεσης δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την επιχειρηματικότητα,…