Συντάκτης: Μάρθα Κατσαρού

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη, AI, συνεχίζει να εξελίσσεται και να ενσωματώνεται σε διάφορους τομείς, το τοπίο της απασχόλησης πρόκειται να υποστεί σημαντικούς μετασχηματισμούς. Ενώ η τεχνητή νοημοσύνη φέρνει αποτελεσματικότητα και καινοτομία, εγείρει επίσης ανησυχίες σχετικά με την πιθανή εξαφάνιση των θέσεων εργασίας που παραδοσιακά εκτελούνται από ανθρώπους. Παρόλα αυτά, το εύρος των δυνατοτήτων της θέτει υπό αμφισβήτηση συγκεκριμένες εργασιακές θέσεις, που μπορεί να αντικατασταθούν από τεχνολογίες όπως το ChatGPT. Για παράδειγμα, εργαζόμενοι της Amazon που έχουν δοκιμάσει την εφαρμογή την περιγράφουν ως εξαιρετικά αποτελεσματική στην πελατειακή εξυπηρέτηση και ικανή στο να απαντά σε ερωτήματα που αφορούν την εταιρική πολιτική. Ωστόσο,…

Read More