Συντάκτης: Κωνσταντίνος Νόστης

Στα παιδικά σας χρόνια θα έχετε χρησιμοποιήσει LEGO. E, έτσι περίπου -για να χρησιμοποιήσουμε έναν παραλληλισμό- θα είναι τα σύγχρονα εργοστάσια, γεγονός που αυξάνει εκθετικά την προσαρμοστικότητα και την ευελιξία. Τα μικροεργοστάσια είναι μικρές έως μεσαίες, «αρθρωτές» εγκαταστάσεις παραγωγής, που χρησιμοποιούν τεχνολογία αιχμής για τη βελτιστοποίηση των λειτουργιών τους, προκειμένου να εξασφαλίσουν συγκριτικό πλεονέκτημα. Το γιατί είναι απλό: προσφέρουν επίπεδα ευελιξίας και επεκτασιμότητας, που τα μεγαλύτερα, συμβατικά εργοστάσια δεν μπορούν να πετύχουν. Δημιουργούν, επίσης, σημαντική εξοικονόμηση κόστους, απόδοσης και ενέργειας -άρα είναι πιο φιλικά για το περιβάλλον αλλά και την τσέπη του εργοστασιάρχη- ενώ χρειάζονται πολύ λιγότερους ανθρώπους σε σύγκριση…

Read More